Kilder

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Denne sider er en liste over de kilder, vi har brugt for at kunne fortælle historien. Listen er lang, for der skal bruges overraskende mange kilder for at komme rundt om en sag med så mange tiltalte og retshandlinger.


Arkivskaber: Børglum Herred:

Arkivserie: Skøde- og Panteprotokol 1851 25/9 - 1855 14/6. Arkivnummer: B-029 - SP 8

Arkivserie: Politiretsprotokol 1848 - 1850. Arkivnummer: B-029 bog 39


Arkivskaber: Børglum Herredsfoged:

Arkivserie: Politiprotokol 1850 - 1853. Arkivnummer B-029 bog 40

Arkivserie: Domprotokol 1840 - 1855. Arkivnummer B-029 bog 53

Arkivserie: Sager til Ekstraretsprotokoller 1849 - 1852. Arkivnummer B-029. Løbenummer 5354.

Arkivserie: Sager til Justitsprotokoller 1847 - 1850. Arkivnummer B-029. Løbenummer 18.


Arkivskaber: Statsfængslet i Horsens:

Arkivserie: Fotografier af fanger 1866 - 1911. Arkivnummer: B-205. Løbenummer 310A

Arkivserie: Løsladelses- og indsættelsesbog 1853 - 1898. Arkivnummer B-205. Løbenummer 1995-1077.

Arkivserie: Fangesager 1851 1 - 1852 110. Arkivnummer B-205.

Arkivserie: Stambog 1853 - 1857. Domsakter 1-473. Arkivnummer B-205. Løbenummer 221.


Arkivskaber: Hjørring Lægedistrikt:

Arkivserie: Indkomne breve 1845-1858. Løbenummer 7.


Arkivskaber: Højesteret:

Arkivserie: Domprotokol 1851. Løbenummer 107.


Arkivskaber: Viborg Landsoverret:

Arkivserie: Domprotokol 1849 - 1851. Arkivnummer B-024. Løbenummer 106.

Arkivserie: Pådømte sager 1850. Arkivnummer B-024A. Løbenummer 599

Arkivserie: Voteringsprotokol 1849 - 1852. Arkivnummer B-024A. Løbenummer 63-65.


Arkivskaber: Viborg Tugthus:

Arkivserie: Fangesager 5551 - 5665. Arkivnummer B204. Løbenummer 173 - 174.


Arkivskaber: Justitsministeriet, 1. Kontor:

Arkivserie: Forestillinger (1848-1983). Løbenummer: 38

Arkivserie: 1848-1876 Årlige Forestillinger om fangers benådning XIV 1864.


Det Kongelige Bibliotek:

Departementstidende 1851, nr. 44


"Vrensted Sogn" af C. Klitgaard. Udgivet af Historisk Samfund for Hjørring Amt 1955.


Arkivalieronline


Family Search Skifter og Fæsteprotokoller.


Family Search Kirkebøger.


Tegningen herunder bringes med tilladelse fra Jytte Hammerich og forestiller skarprettere i arbejde i Tyskland. Fire af de dømte fra Vrensted havde i kortere eller længere tid udsigten til at blive halshugget og to af dem også udsigten til at få hovedet sat på en stage og kroppen lagt på hjul og stejle.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten, i de sager vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.