Kriminalhistorie

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

På disse sider fortæller vi om kriminelle i slutningen af 1800-tallet, der har det tilfælles, som for de flestes vedkommende har siddet i Horsens Tugthus. Fælles for sagerne er også, at de dømte som hovedregel får livstidsstraffe, mens en enkelt 'kun' får en straf på 16 år. Sagerne er tilfældigt udvalgt og vi er - så vidt vi ved - ikke i slægt med nogen af de dømte, men vi har lyst til at fortælle historierne alligevel.


Alle historierne bygger på de fakta, vi har fundet i kilderne, men de er med vilje fortalt i et nutidigt sprog. Det gør vi for at lette læsbarheden og for at tiltrække også ikke-slægtsforskere og de yngre generationer.


I hver historie er der links til pdf-filer med de transskriberede arkivalier, og fra hver pdf-fil kan du klikke dig videre til fotos af arkivalierne.


Til støtte for fortællingerne finder du små anetavler for de kriminelle og deres nærmeste her. Vi kommer let ud ad sidegrene, da der er mange uægte børn og udlagte barnefædre i spil.


Vi lægger ud med Albert Simmonds fra St. Croix, der - som gemen hønse- og kalkuntyv - samt forskellige andre tyverier til en begrænset værdi alligevel ender i Horsens på livstid.


En helt anden og større sag er Mord på bestilling. Der er tale om en drabssag med i alt seks tiltalte, hvoraf de fire i første instans idømmes en livsstraf, forstået således at de skal miste livet. Så galt går det dog ikke, idet Højesteret formilder nogle af dommene og de to hovedtiltalte senere benådes ved et kongeligt reskript og senere en kongeligt resolution. Gennem hele sagen ser vi, hvordan det kunne betale sig at anke. Sagen er speciel, fordi den omfatter så mange tiltalte, men også fordi de fleste har en blakket fortid med brændevin og hor som nogle af hovedingredienserne. Hér skal man skal lede længe efter ægte børn.


Næste sag er Vagabonderende tyveknægt, der handler om Christen Larsen Tislumbunken, der hærger Hjørring amt med sine tyverier. Han stjæler alt, hvad han kan komme i nærheden af. Han rejser amtet rundt og er næsten umulig at få styr på, da han hele tiden "holder sig under radaren". Han forsvinder så mænd også for de militære myndigheder, så han undgår at springe soldat. Han sidder to gange i fæstningen i København, men ender sine dage i Horsens tugthus, hvor han afsoner en livstidsdom for brandstiftelse.


En rigtig trist historie er Jeg druknede mine børn, der handler om en alkoholiseret far, der ikke ser anden udvej end at drukne sine to børn på 7 og 5 år ved at kaste dem i Aarhus Mølleå. Han var en egentlig en velanskreven skræddersvend, men når han drak kunne han ikke passe sit arbejde, og så kunne han ikke tjene nok til at betale for børnenes ophold hos en plejefamilie, og derfor måtte de dø.


Ægtemand i overskud: I denne sag ombringes Mads Hansen af Stubdrup Mark i Harte Sogn. Mads var gift med Ane, men hun synes, han er alt for gammel til hende. Ægteskabet var arrangeret af hendes fader, der foretrak en bejler med lidt på kistebunden, og derved faldt valget på Mads. Ane forelsker sig imidlertid i dragonen Hans Christian fra Fyn, og så bliver Mads temmelig meget i vejen. Ane hyrer derfor sin fætter Skjødte til lejemorder, og han skyder med et forladegevær Mads natten til den 3. december 1867. Både Ane og Skjødte får livsstraffe, men hun dør et par år senere af Brystkatar i Christianshavns Fængsel. Skjødte benådes efter nogle år i Horsens Tugthus og får en enkeltbillet til Amerika.

-------

Her kan du få vist, om der er sket noget nyt i anetavlerne indenfor de seneste 30 dage. Du kan også følge os på Facebook her.


Læsevejledning: Når du på siderne ser navne med fed skrift er det fordi, der er tale om en hovedperson. Når du ser ord med streg under er det et link til en af de mange kilder eller de affotograferede arkivalier.


Bag fortællingerne står Leif Sepstrup (Herning) og Hanne B. Stegemüller (København), der begge har en baggrund som slægtsforskere. For stor hjælp med transskriptionerne takker vi Jytte Hammerich og Alice Sachse (begge fra Odense), der også er ivrige  slægtsforskere.


Hvis du skulle være i slægt med nogle af disse personer, hører vi meget gerne fra dig.


Vi ønsker dig god læselyst og hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til det, du finder på siderne.


Rettighederne til dette site med alle tilhørende dokumenter, foto og scanninger tilhører kriminalhistorie.dk 


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.