Sørens ejendom

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Sørens ejendom.


Søren Mathiasen var fjerde og sidste generation på gården ”Nøjsomhed” på Såderup mark. Gården havde været i slægten eje siden før 1800.


Ejerskabet blev for Sørens vedkommende kort og hektisk og sluttede, inden han fik alle sine afgrøder i hus, efter den første sæson som selvstændig gårdejer.


Den 23. januar 1875 blev der udsted et skøde til Søren Mathiasen, sælgeren var hans mor Johanne Sørensdatter.


Citat: ”Skjøde fra Johanne Sørensdatter til Sønnen Søren Mathiesen paa foranstaaende Ejendom med Ud- og Indbo, Besætn. og Inventar 2 Td 1 Skp 3 Fdkr 1 Alb Gammelskat 19 rd. 42 Sk.

Kjøbesum 22000 Kr.”


Der var en prioritetsgæld i ejendommen på 9.000 kr. som Søren overtog ved handlen. De resterende 13.000 kr. skulle han løbende betale til sin mor Johanne Sørensdatter. Første store afdrag var på 8.000 kr., som skulle betales i marts måned 1875, men det kneb for Søren af skaffe pengene. Hans mor gik derfor til en sagfører Jørgensen, som under trusler mod Søren fik beløbet inddrevet af 2 omgange i april og maj måned.


Pengene han betalte med, var dels hans medgift i forbindelse med brylluppet med Maren Rasmussen, og penge som han lånte af Niels Bøgelund på en veksel.


Søren havde håbet, at moderen ville lade de sidste 5.000 kr. stå i ejendommen, men dem ville hun have udbetalt til december terminen.


Et forsøg på et ekstra kreditforeningslån blev afvist, netop fordi han havde indladt sig på lån via veksler, og at Niels Bøgelund i den forbindelse havde taget pant i ejendommen.


I forbindelse med Søren Mathiasens straf for mordet på Niels Bøgelund, blev ejendommen taget under behandling af Vindinge Herredsret, den blev i første omgang vurderet til 24.000 kr. (Se opgørelsen)


For at enken efter Niels Bøgelund kan få sin retmæssige erstatning, bliver Sørens gård på Såderup mark sat på aktion.


Aktionsprisen blev 18.025 kr.  Køberen L. Clausen sælger 2 år efter gården med en fortjente på 3.000 kr.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.