Bøgelund og hans familie

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Bøgelund og hans familie.


Ofret i denne kriminalhistorie er Niels Rasmussen, alias Niels Rasmussen Bøgelund eller Niels Bøgelund.


Niels Rasmussen blev født den 3. februar 1819 på gården Bøgelund på Assenbølle Mark i Vissenbjerg sogn.


Her satte forældrene Rasmus Nielsen og Maren Willumsdatter i alt 8 børn i verden.


Niels var nr. 3 i børneflokken og blev opkaldt efter en ældre bror, som var død 4 måneder, før Niels blev født.


På sin 24 års fødselsdag i 1843 bliver Niels Rasmussen gift i Stenløse kirke med den 25-årige Anne Kirstine Rasmine Poulsdatter fra Paarup sogn ved Odense.

Det nygifte par flytter ind på gården Bøgelund hos Niels Rasmussens forældre. I 1850 køber Niels Rasmussen gården af forældrene, som bliver boende på stedet som aftægtsfolk.


Niels Rasmussen og Ane Kirstine Rasmine Poulsdatter bliver forældre til 7 børn, som alle ved dåben får efternavnet Nielsen Bøgelund.


I 1866 sælger Niels Rasmussen sin gård Bøgelund på Assenbølle mark.


Familien flytter til Blommenslyst i Ubberud sogn , hvor de køber en gård den 21. september 1866.


Gården benævnes som Ny Ravneborggydested og har matrikel 3a. Senere udvides ejendommen med nabogården Ejershåb, som har matr. 4c.


Gården får senere navnet ”Bøgelund” og kan ses med det navn på et kort fra 1901.


Udover at drive sit landbrug var Niels Rasmussen kendt som hestehandler og som en person, der ”drev pengeomsætning”.


Ud fra kriminalsagen kendes navnet på en af Bøgelunds hjælpere (stråmænd), nemlig væver Peder Clausen, Odense.

Peder Clausen havde fortalt Søren Mathiasen, at hvis han var i pengenød, kunne han få hjælp hos  Niels Bøgelund. Peder Clausen har helt sikkert fået et beløb for at lokke kunder til Bøgelunds udlånsforretning.


Denne Peder Clausen henviste Søren Mathiasen til Niels Bøgelund; og her er han i selskab med kommissær/vekselerer/skrædder Jesper Martin Erichsen i Klaregade, Odense, som fra sin skrædderforretning udstedte veksler.


Der foreligger et brev fra Erichsen til Bøgelund angående risikovurderingen af Søren Mathiasen.


Niels Bøgelunds økonomiske hjælp til personer med gældsproblemer bestod i at tilbyde meget risikovillig kapital med sikkerhed i veksler. Der var høje renter på det lånte beløb. Hvis ikke betalingen faldt til tiden, blev låntagerne beordret til at underskrive veksler på et større beløb, uden at låntagerne fik flere penge stillet til rådighed. Mindre beløb blev pålagt store ”ågerrenter”.


Netop denne form for at ”pumpe gælden op” blev årsagen til mordet på Niels Bøgelund fredag den 17. september 1875 på Såderup mark.


Efter at Niels Bøgelunds lig var blevet  frigivet af myndighederne, blev det ført til gården Bøgelund i Ubberud sogn. Han blev begravet på Ubberud kirkegård tirsdag den 28. september 1875. I kirkebogen er han anført som Niels Rasmussen Bøgelund, med et notat om, at han blev myrdet på Såderup mark med en revolver.


Fyens Stiftstidende

Mandag den 27de September 1875


Det meddeles herved fraværende Slægt

og Venner, at min inderlig elskede Mand,

Gårdejer Niels Rasmussen Bøgelund i

Ubberud, er afgået ved Døden.

Et Barn modtager ham i Evigheden,

syv Børn begræde med mig  Tabet af

en kjærlig Fader og Ægtefælle.

Ubberud den 24de September.

På egne og Børns Vegne:

Ane Kirstine Rasmine Pouldatter.

Begravelsen finder Sted fra Hjemmet

Tirsdagen den 28de September Kl. 12.


I forbindelse med mordet på Niels Bøgelund var de to sønner, slagter Rasmus Nielsen Bøgelund, Ubberud, og hestehandler Poul Nielsen Bøgelund, Odense, meget aktive i eftersøgningen af deres far, og senere under forhørene i Nyborg rejste de krav på erstatning til deres mor, Ane Kirstine Rasmine Poulsdatter for tabet af forsørger.


Odense herreds politi indkaldte den 18. oktober 1875 Ane Kirstine Rasmine Poulsdatter til forhør. Her måtte hun fremlægge Niels Bøgelunds familieforhold og værdien af hans ejendomme. Hun fremsatte påstand om en erstatning på 2.000 rigsdaler. (Se hele afhøringen her)

Skifteretten i Odense får den 25. september 1875 besked om, at Niels Rasmussen Bøgelund er blevet myrdet. Fem dage senere giver skifteretten enken lov til at hensidde i uskiftet bo.


Gården Bøgelund får enken Ane Kirstine Rasmine Poulsdatter tinglæst skøde på den 9. december, men allerede den 9. marts 1876 er Bøgelund solgt videre til sønnen Poul Nielsen Bøgelund.

I den periode, hvor enken er ejer af Bøgelund, optager hun et lån på 9.000 kr. hos skrædder Jesper Martin Erichsen i Odense.


Ifølge Højesteretsdommen modtog enken 4.000 kr. som erstatning for tabet af Niels Bøgelund.


Ane Kirstine Rasmine Poulsdatter flyttede ind hos sønnen Rasmus på ejendommen Ejershåb i Blommenslyst. Her døde hun i 1892 og blev begravet på Ubberud kirkegård.


Gården Bøgelund blev revet ned i 1933.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.