Afhøringer og tilståelser

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Afhøringer og tilståelser.

 

Der blev der afholdt ialt 13 forhør i Veggerslev og på Nørre Herreds Tingsted i Grenaa.

"I anledningen af det i enken Gjertrud Sørensdatters bryggers i Veggerslev, den 25. juli dødfundne og af Mette Sørensdatter fødte Barn", inden sagen endeligt blev opklaret.

Der er herunder stikord til de enkelte afhøringer. Under forhørsnummer og dato er der link til den fulde tekst i et tillempet nutidigt sprog, herfra er adgang til en ordret transskription, suppleret med foto af de originale dokumenter (zip filer).

 

Version 1

 

1. Forhør d. 26. juli 1831 på Molsgården i Veggerslev.

Herredsfoged og justitsråd Aagaard fra Grenaa, havde i dagens anledning henlagt retssalen til stuerne på Molsgården i Veggerslev. Der var indkaldt lokale vidner og den praktiserende læge Hansen fra Grenaa.

 

Den første som blev afhørt var pastor Gad i Veggerslev, som var den person som havde anmeldt at Mette Sørensdatter, Molsgården i Veggerslev i går havde født et barn, og barnet var fundet liggende død i bryggerset.

 

For omkring 4 uger siden havde pastor Gad, afkrævet Mette og hendes mor Gjertrud Sørensdatter en forklaring om en evt. graviditet. De afviste begge at det skulle være tilfældet, og at hendes tiltagende omfang var pga. vattersot eller manglende menstruationer.

Herefter foranledige pastor Gad at Mette blev undersøgt af jordemoderen Elisabeth Meilstrup og senere distriktskirurg Wellerup i Grenaa. De kom begge til den samme konklusion at Mette var gravid. Wellerup bad herefter pastor Gad om at holde Mette under observation.

 

Da pastor Gad i går formiddag fik en melding om at Mette var syg, begav ham sig sammen med jordemoderen til Molsgården. Efter ordre fra pastor Gad undersøgte jordemoderen Mette. Hun konstaterede at Mette Sørensdatter havde født et barn, som senere blev fundet liggende død i Molsgårdens bryggers.

 

Elisabeth Meilstrup som var jordemoder for Veggerslev og omegn. Forklarede til retten at hun havde bedt Mette bekende at hun var gravid, det nægtede hun, og efter en del protester blev hun undersøgt af jordemoderen. Det viste sig at Mette havde født, hvilket hun efterfølgende tilstod, og på forlangende blev barnet hentet i bryggerset, af hendes søster Ane Dorthea. Det indsvøbte barn var livløs, med over revet navlesnor, det havde sår og hudafskrabninger på hovedet.

 

Barnet blev senere lagt i et skrin som blev låst inde i våbenhuset.

 

Skrinet med barnet blev afhentet og blev bragt til den stue, hvor Mette lå i sin seng, og hvorfra hun overværede den nærmere undersøgelse af dets kvæstelser og udseende.

 

Mette Sørensdatter forklarer ved forhøret, at hun i flere år har været ”hemmelig” forlovet med Jens Jensen Bids, og han er far til det barn hun har født.

Hun forklarede fødslens forløb, og hvordan hendes moder Gjertrud og søsteren Ane Dorthea efterfølgende assisterede med hjælp til barnet. Hun fastholder hun ikke har skadet barnet.

 

Gjertrud Sørensdatter bliver forhørt liggende i sin seng. Hun forklarer hun blev så påvirket af situationen at hun besvimede og blev båret i seng af Ane Dorthea. Herredsfogeden mente hun skulle have sørge bedre for barnet lige efter fødslen.

 

Ane Dorthea Sørensdatter forklarer til retten at, hun ikke var hjemme på fødselstidspunktet, men hun da hun kom hjem stod Mette og Gjertrud i bryggerset, og efter anvisning fandt hun et dødt barn i en balje. Hun vaskede barnet og svøbte det i et stykke linned.

 

Retten tager derefter bryggerset i øjesyn, der var spor af blod på gulvet.

 

Barnet blev igen placeret i skrinet og sat over i kirkens våbenhus.

 

Gjertrud og Mette bliver sat under arrest i Molsgården, da de er syge kan de ikke tåle transporten til arresten i Grenaa.

 

Sognefoged Jens Chr. Jensen opstiller vagthold som skal overvåge arrestanterne døgnet rundt. (Red. Der holdes vagt fra 26. juli til 7. august)

 

 

Version 2

 

1. Forhør d. 26. juli 1831 på Molsgården i Veggerslev.

Herredsfoged og justitsråd Aagaard fra Grenaa, havde henlagt retsmødet til stuerne på Molsgården i Veggerslev.

 

Pastor Gad i Veggerslev, havde anmeldt at Mette Sørensdatter, Molsgården i Veggerslev havde født et barn, og barnet var fundet død.

Mette Sørensdatter havde de sidste 4 uger været under mistanke for at være gravid. Denne mistanke afviste hun og henviste til at hendes tiltagende omfang var pga. vattersot eller manglende

 

Da pastor Gad i går formiddag fik en melding om at Mette var syg, begav ham sig sammen med jordemoderen til Molsgården. Efter ordre fra pastor Gad undersøgte jordemoderen Mette. Hun konstaterede at Mette Sørensdatter havde født et barn, som senere blev fundet liggende død i Molsgårdens bryggers.

 

Mette kom med en forklaring om sin fødsel til jordemoderen, og hvordan hun var blevet assisteret af sin søster og mor i den anledning.

 

Efter fundet blev det døde barn bliver lagt i et skrin, som blev sat i kirkens våbenhus.

 

Ved forhøret bliver skrinet igen hentet til Molsgården, hvor barnet bliver undersøgt af en læge, som finder flere læsioner på det døde barn.

 

Barnets mor Mette bliver afhørt, det samme gør hendes moder Gjertrud Sørensdatter og søsteren Ane Dorthea Sørensdatter.

 

Mette og Gjertrud som begge er sengeliggende bliver sat under arrest i Molsgården.

 

Sognefoged Jens Chr. Jensen opstiller vagthold som skal overvåge arrestanterne døgnet rundt. (Der holdes vagt fra 26. juli til 7. august. Red.)

 

 

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.