Kilder

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Kilder.

 

Arkivskaber: Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged

Arkivnummer: B-054

Arkivserie: Politiprotokol 1824-1831

Løbenummer: 97

 

Arkivserie: Politisagslister 1819-1862

Løbenummer: 146

 

Arkivserie: Strafferegister 1795-1853

Løbenummer: 412-414

 

Arkivserie: Dokumenter til justitsprotokoller1831-1832

Løbenummer: 48

 

Arkivserie: Stævnings og domprotokol 1822-1836

Løbenummer: 163

 

Arkivserie: Akter i justits-og offentlige politisager 1826-1835

Løbenummer: 80

 

Arkivserie: Skifteprotokol for Nørre og en del af Sønder Herred 1852-1857

Løbenummer: 314

 

Arkivserie: Skifteprotokol for Nørre og en del af Sønder Herred 1872-77

Løbenummer: 5286

 

Arkivserie: Skifteprotokol for Nørre og en del af Sønder Herred 1899-1901

Løbenummer: 5292

 

Arkivserie: Dokumenter til skifteprotokoller for Nørre Herred m.m. 1875-1877

Løbenummer: 343

 

Arkivserie: Dødsanmeldelsesprotokoller for Nørre Djurs og en del af Sønder herred 1865-1892

Løbenummer: 5265

 

Arkivserie: Dødsanmeldelsesprotokoller for Nørre Djurs og en del af Sønder herred 1892-1902

Løbenummer: 5266-5268

 

Arkivserie: Syns-og taksationsforretning 1831-1834

Løbenummer: 72

 

Arkivnummer: B54-SP 49 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1889-1890

 

Arkivnummer: B54-SP 54 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1895-1896

 

Arkivnummer: B54-SP 69 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1908-1909

 

Arkivnummer: B54-SP 74 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1913-1914

 

Arkivskaber: Viborg Tugthus

Arkivnummer: B-204

Arkivserie: Fangesager 1779-1874 (3291-3355)

Løbenummer: 146

 

Arkivserie: Fangesager 1779-1874 (4136-4202)

Løbenummer: 157

 

Arkivserie: Fangeprotokol 1835-1853

Løbenummer: 59

 

Arkivserie: Dagbog 1830-1833

Løbenummer: 474

 

Arkivserie: Indkomne breve 1846-1849

Løbenummer: 12

 

Arkivserie: Journal 1844-1850

Løbenummer: 17

 

Arkivserie: Journal over fødte børn 1813-1870

Løbenummer: 208

 

Arkivserie: Fortegnelse over fangernes afleverede private klæder 1831-1834

Løbenummer: 258

 

Arkivserie: Signalementbog 1827-1834

Løbenummer: 203

 

Arkivserie: Signalementbog 1834-1849

Løbenummer: 204

 

 

Arkivskaber: Viborg Landsoverret

Arkivnummer: B-024A

Arkivserie: Domprotokol 1831-1832

Løbenummer: 90

 

Arkivserie: Domprotokol 1838-1839

Løbenummer: 96

 

Arkivserie: Voteringsprotokol 1829-1835

Løbenummer: 59-60

 

 

Arkivskaber: Benzon Gods

Arkivserie: Fæsteprotokol 1719-1909

Løbenummer: 57-58A

 

Arkivserie: Jordebog 1835-1919

Løbenummer: 22-31

 

Arkivserie: Opgørelsen, godsbestyrelsens overdragelse til Kammerråd Sass 1838-1840

Løbenummer: 102-104

 

Arkivserie: Skifteprotokol 1822-1850

Løbenummer: 133

 

 

Arkivskaber: Randers Amts Branddirektorat

Arkivnummer: Br D 12-6

Arkivserie: Forsikringsprotokol: Djurs Nørre, Protokol A Glesborg m. fl. sogne 1800-1858

 

Arkivnummer: Br D 12-27

Arkivserie: Taksationsprotokol Herred: Djurs Nørre, 1800-1843

 

 

Arkivskaber: Grenaa Branddirektorat

Arkivnummer: Br D 15-7

Arkivserie: Taksationsprotokol Herred: Djurs Nørre, 1875-1873

 

Arkivskaber: Højesteret

Arkivnummer: 1832 16/1

Arkivserie: Domssager

Løbenummer: 341

Arkivserie: Domssager 1832

Løbenummer: 1426

 

Arkivserie: Voteringsprotokol 1863

Løbenummer: 283

 

 

Arkivskaber: Viborg Landsting

Arkivnummer: B-024

Arkivserie: Skøde- og panteprotokol 1726

Løbenummer: 678

 

 

Arkivskaber: Kolding Byfoged

Arkivnummer: B-074

Arkivserie: Domprotokol 1815-1845

Løbenummer: 115-117

 

Arkivserie: Dokumenter til politiprotokoller 1836-1839

Løbenummer: 107

 

 

Arkivskaber: Vejle Byfoged

Arkivnummer: B-069

Arkivserie: Dokumenter til justitsprotokoller 1836-1837

Løbenummer: 52

 

 

Arkivskaber: Veggerslev-Villersø Kommune Sognerådet

Korrespondance og div. dokumenter 1842-1867

 

Litteratur:

Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1935

 

 

Kort:

Krak

Historisk Atlas

Historiske kort på nettet

 

 

Foto:

Grenaa Egnsarkiv

Viborg Lokalhistoriske Arkiv

Illustrationsfoto - projektgruppen

 

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET